Knihařství Přibíková

Jana Přibíková (mistr uměleckého řemesla)

Vyučila se v oboru knihař u pana Emanuela Zárybnického v Kadani. V řemesle se zdokonalovala u mistra Jiřího Faltuse v Žamberku a manželů Sobotových v Lokti. V roce 1983 získala titul „Mistr uměleckého řemesla“ v oboru Umělecká knižní vazba. Zúčastnila se více jak 60 výstav, které se konaly po celém světě, kde získala několik prestižních ocenění.
Její vazby jsou nejvíce zastoupeny v soukromých sbírkách.

Nejvýznamnější výstavy:

 • Trienále umělecké knižní vazby od roku 1982
 • Přehlídka tvorby českých knihařů – Muzeum Mazowieckie Polsko
 • Moderní umělecká knižní vazba – Universitní knihovna v Berlíně
 • Les Amis de la Reliure d’Art – Itálie – Benátky + Macareta
 • Biennale Mondiale de la Reliure d’Art – Francie
 • FIRA – Athény
 • Miniature Desinger Bindings – The Grolier Club New York, USA

Soukromé knihařství založila v roce 1990 a od té doby úspěšně působí na českém i zahraničním trhu v oboru vazba knih, umělecká vazba knih, restaurování knih, mramorování papírů a rámování obrazů. Několikrát do roka pořádá „workshopy“, kde učí různé moderní i historické vazby knih, mramorování papírů.

Mezi naše největší zákazníky patří:

 • Úřad vlády ČR
 • Parlament ČR
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Židovské muzeum v Praze
 • Archivy ČR
 • Městské a obecní úřady ČR
 • Nakladatelství Bonaventura